Sikkerhed

Brandsikkerhed i Grejs Rideklub

Forholdsregler ved brand

 • Vær opmærksom på brandfare
 • Der må kun ryges udenfor og brug skodbeholderen
 • Sluk elkedlen og træk stikket ud

Ved opstået brand

 • Bekæmp branden – med vandslange eller pulverslukker (kasserummet)
 • Kan du ikke bekæmpe branden – RING 1-1-2
 • Evakuer mennesker og dyr
 • Hestene skal holdes eller lukkes ind på fold
 • Ved brand bliver hesten utryg og vil søge til trygge omgivelser – stalden!
 • Vær opmærksom på flugtveje og brandslukningsudstyr

Førstehjælp ved ulykkestilfælde:

 • Stands ulykken
 • Yd livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp
 • Yd almindelig førstehjælp
 • Ring evt. 1-1-2
 • Førstehjælpsudstyr findes i rytterstuen

Sikkerhedsregler i Grejs Rideklub

Generelt

 • Følg de almindelige rideregler og udvis hensyn – uanset hvor man befinder sig på rideskolen
 • Følg ordensreglerne, der gælder for Stald Overbygaard og dermed Grejs Rideklub – de hænger i ridehallen og i stalden
 • Elevryttere og børn under 18 år skal altid bære hjelm, når man færdes, hvor heste og ponyer befinder sig
 • Børn under 16 år må ikke befinde sig alene i stalden, i ridehallen eller på rideskolen uden voksenopsyn
 • Er man under 18 år, må man ikke have ansvaret for andre i stalden.
 • Man må ikke løbe eller lave unødvendig støj på rideskolen

Under ridning og på ridebanen

 • Vis altid hensyn – ikke mindst til mindre erfarne ryttere, ungheste og børn
 • Man skal ALTID bære hjelm under ridning
 • Ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning
 • Man må gerne skridte og trave over bomme, der ligger på jorden, når man er blevet introduceret i det
 • Man må ikke anvende mobil under ridning
 • Man må ikke ride med høretelefoner i begge ører eller med høj volumen, da det er vigtigt at kunne orientere sig
 • Der rides venstre mod venstre. Vig uden om andre i tide, og hold altid mindst en hests afstand til de øvrige ryttere
 • Skridt ved opvarmning eller afslutning foregår på hovslaget, medmindre der aftales andet indbyrdes blandt dem, der aktuelt befinder sig på ridebanen
 • Løse heste og ponyer er kun tilladt i ridehallen og skal være under konstant opsyn af en voksen, og det er kun tilladt, når ingen andre skal anvende ridehallen
 • HUSK at fjerne klatter efter din hest, så snart den klatter, så andre ikke rider i det
 • Sluk lysene i ridehallen efter brug

På staldgangen
Af sikkerhedsmæssige og sanitære årsager er det vigtigt, at staldene altid fremstår ryddelige.

 • Staldgangen skal før og efter ridning efterlades fejet, og eventuelle hestepærer og andet skidt bæres på møddingen
 • Trillebør og andre redskaber skal returneres på faste pladser i stalden efter brug
 • Vandspiltov skal rengøres efter brug
 • Elevryttere og børn under 18 år skal altid bære hjelm i stalden, og når man færdes, hvor heste og ponyer befinder sig
 • Heste og ponyer må ikke stå selv eller løs på staldgangen
 • Der henstilles til at ingen heste/ponyer går under træktovene på staldgangen, men at der hver gang åbnes op for forbipasserende
 • Ryd op efter dig – fej staldgangen, fjern træktove og sæt striglekasser på plads
 • Det er ikke tilladt at færdes i åbne sandaler/uden forsvarligt fodtøj i stalden
 • Rygning i stalden er STRENGT forbudt - overtrædelse kan medføre bortvisning

På foldene og udendørs

 • Samme regler for brug af ridehal er gældende for udebanen – HUSK klatter!
 • Hvis der rides tur, så skriv det på tavlen i stalden – angiv pony/hest og rytter samt tid for turens start. Hvis du er under 18 år, må du ikke ride på ud tur alene. Du skal være over 18 år for at tage en rytter under 16 år med på tur.
 • Ponyerne/hestene trækkes altid i træktov, også selv om de bare skal trækkes ud på striglepladsen
 • Man må ikke tøjre ponyen i træhegnet ved foldene – de kan gå i panik og flå det fra hinanden. Brug i stedet jernstolperne eller metalringen.
 • Børn under 16 år skal have en voksen med, når ponyen hentes ind fra folden
 • Lad aldrig en pony eller hest stå alene på folden, med mindre andet er aftalt
 • Når ponyen slippes løs på folden, vend da ponyens hoved mod dig selv, så den ikke pludselig løber af sted.
 • Tænk altid SIKKERHED, når du begiver dig ind på folden – ponyer/heste er uforudsigelige

Sidst, men ikke mindst: Hjælp hinanden og vær en god kammerat.

Kalender

3 okt
Partsmøde
Dato 03.10.2023 19:00 - 21:00
16 okt
Efterårsferie
16.10.2023 9:00 - 22.10.2023
2 dec
Juleshow
02.12.2023
30 dec
Løsspring
30.12.2023 11:00 - 13:00
Ingen arrangementer fundet

Adresse

Grejs Rideklub, Keglekærvej 61, 7100 Vejle

Åbningstider


Sommeråbningstider - 1. maj til 1. oktober

 • Mandag til fredag kl. 09.00 - 22.00
 • Lørdag, søndag og helligdage kl. 09.00 - 20.00

Juli 

 • Stalden er lukket.
 • Hallen og udendørs ridebane alle dage kl. 09.00 - 20.00
 • Dog ingen vanding eller harvning.

Vinteråbningstider - 1. oktober til 1. maj

 • Mandag til fredag kl. 09.00 - 22.00 
 • Lørdag, søndag og helligdage kl. 09.00 - 20.00

I undervisningstiden (se holdplan) er den bane, som de benytter lukket.

Søg på siden

GJK på
Facebook og
Instagram